Faen mæ ta samfunnet

Samfunnet behandle mæ som skit, tar mæ bakfra!
Tilbake.