Lille Lise skulle hjem

Lille lise skulle hjem,
hun hadd vært i barnehagen.
Tilbake.